GIỚI THIỆU THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH

    Thư viện Quận Tân Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao Quận Tân Bình. Tọa lạc tại số 3 Nguyễn Hiến Lê -  P.13 - Q.Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Phục vụ: Từ thứ Ba đến thứ Bảy (nghỉ thứ Hai, Chủ nhật và các ngày lễ)
                              +   Sáng từ  :   8giờ 00 – 12giờ 00
                              +   Chiều từ :  14giờ 00 – 17giờ 00

Chức năng : Có chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Nhiệm vụ cụ thể

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện.

3. Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tăng cường vốn tài liệu thư viện thông qua việc tiếp nhận sách luân chuyển từ thư viện thành phố, thực hiện việc mượn, trao đổi tài liệu với các thư viện khác trên địa bàn.

4. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin.

4. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

5. Tổ chức các dịch vụ thông tin - thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện, phòng đọc sách; hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện, phòng đọc sách trên địa bàn.

7. Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện.

Tổ chức các hội thi và hoạt động phong trào:

- Giới thiệu sách mới hàng tháng, hàng quý tại bản thông tin thư viện và trang Web Trung Tâm.
- Trưng bày giới thiệu sách theo chuyên đề vào ngày lễ lớn trong năm.
- Tổ chức các hội thi : Nét vẽ xanh; Văn hóa đọc; gia đình đọc sách; Đố em " Kiến thức muôn màu";

- Tổ chức các hoạt động Hè tại Thư viện như: Đọc sách cùng trẻ " Mỗi tuần một cuốn sách"; Khoa học vui; ,Tô màu , vẽ tranh; lắp ráp và các trò chơi sáng tạo,...

- Các hoạt động phục vụ lưu động tại cơ sở như tuyên truyền, giới thiệu sách mới và Tổ chứ Ngày hội văn hóa đọc cho các em thiếu nhi trong quận.

Nhân sự:

- 6 Người : trong đó: 1 trình độ ĐH chuyên môn TV; 1 trình độ ĐH ngành Văn hóa Đông phương;  1 công tác viên  trình độ CĐ chuyên môn TV; 2 bảo vệ và 1 tạp vụ trình độ 12/12.

Thông tin liên hệ:

Bùi Thị Yến - 0933.055.929

Email. thuvienquantanbinh@gmail.com