TRIỂN LÃM “DẤU ẤN ĐIỆN BIÊN TRONG ĐIỆN ẢNH”

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với nhiều hoạt động diễn ra trên toàn quốc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2024) . Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Dấu ấn Điện Biên trong Điện ảnh”. Triển lãm là nguồn khai thác, phổ biến giá trị lịch sử và văn hóa của tư liệu, tài liệu điện ảnh lưu trữ đến đông đảo công chúng. Thông qua những tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý giá, góp phần giáo dục công chúng, nhất là giới trẻ về truyền thống lịch sử của đất nước cũng như cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 17/5/2024 đến hết ngày 30/5/2024 với các hoạt động:
Triển lãm ảnh “Dấu ấn Điện Biên trong Điện ảnh”
-    Giới thiệu khoảng 200 bức ảnh về chiến dịch, chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954 cùng những hình ảnh về thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa, sự hồi sinh và phát triển của mảnh đất Điện Biên sau chiến tranh;
-    Nguồn ảnh: Viện Phim Việt Nam.
Trưng bày ấn phẩm, tài liệu, sách, báo
-    Giới thiệu khoảng 600 ấn phẩm, tài liệu, sách, báo về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về lịch sử, địa lý, bản sắc văn hóa, sự phát triển của Điện Biên sau chiến tranh.
-    Nguồn tài liệu trưng bày: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tuyển chọn từ kho tư liệu của đơn vị và chịu trách nhiệm thực hiện trưng bày.

Chiếu phục vụ một số bộ phim về chiến thắng Điện Biên Phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh
-    Phim tài liệu: “Điện Biên Phủ” (1954),“Chiến thắng Điện Biên Phủ” (1964), “Ký ức Điện Biên Phủ”, “Cột mốc vàng Điện Biên Phủ”, “Hồ Chí Minh -   Chân dung một con người”, “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”, “Nguyễn Ái Quốc đến với Lê-nin”…; 
-    Phim truyện:“Hoa Ban đỏ”, “Ký ức Điện Biên”…
* Địa điểm chiếu: Tại không gian triển lãm ảnh.


Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị