Thư viện Tân Bình - Giới thiệu sách Tháng 8 năm 2020

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 8 – 2020

1. 100 Câu Hỏi Về Gia Định Sài Gòn - Di Tích Lịch Sử - Văn Hoá ở TP. HCM

Bộ sách "100 câu hỏi giải đáp về Gia định - Sài gòn – TP. Hồ Chí Minh" gồm 30 quyển mà NXB Tổng hợp TP. HCM và NXB Văn Hóa Sài Gòn tổ chức thực hiện này nhằm hướng tới đáp ứng những mục tiêu vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài.

Có thể nói đây là bộ Địa chí Văn hóa dạng sơ giản nhằm phổ cập kiến thức và cung cấp thông tin cho người đọc cả trong và ngoài nước về truyền thống lịch sử - văn hóa và hiện trạng kinh tế - xã hội ở TP Hồ Chí Minh. " Một trăm câu hỏi đáp về di tích lịch sử - Văn hóa TP Hồ Chí Minh" của 2 tác giả Phạm Hữu Mý & Nguyễn Văn Đường là nằm trong cơ cấu chung nói trên. Di tích lịch sử được hình thành trong quá trình khai phá, xây dựng, đấu tranh của lớp cư dân trong tiến trình lịch sử nhiều năm qua trên vùng đất này. Các di tích khảo cổ ở Thành phố cho thấy cách đây hàng nghìn năm trên địa bàn này đã có sự cư trú của con người thuộc thời kỳ tiền sử và sơ sử...

Quyển sách này phản ánh những nội dung cơ bản của những di sản ấy, những di sản cần và phải được bảo tồn đồng thời phát huy giá trị để sự nghiệp xây dựng Thành phố có thể phát triển một cách hài hòa và bền vững không những trong hiện tại mà còn cả trong tương lai.

 

2. Lịch Sử Truyền Thống Đấu Tranh Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Quận Tân Bình ( 1930-1975 )

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ( 1930-1975 ), Đảng bộ và nhân dân quận Tân Bình đã có nhiều chiến công to lớn góp phần cùng nhân dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng cho dân tộc.

“Lịch Sử Truyền Thống Đấu Tranh Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Quận Tân Bình ( 1930-1975 )” đã dựng lại một cách có hệ thống sát với những diễn biến của lịch sử Đảng bộ thành phố và lịch sử Đảng ta. Cuốn sách ra đời nhằm mong muốn nêu lại một giai đoạn lịch sử đầy hào hùng của Đảng bộ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc để cán bộ, đảng viên và nhân dân quận nhà phát huy truyền thống của lớp ngoài đi trước, tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay.

3. Lịch Sử Đảng Bộ Quận Tân Bình ( 1975-2005 )         

Sau 30 năm tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ quận Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận hiện nay cũng như các thế hệ mai sau hiểu được 30 năm ( 1975-2005 )xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa IX) quyết định tổ chức biên soạn quyển sách này.

Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 đến 2005 dựng lại một cách trung thực và có hệ thống quá trình Đảng bộ quán triệt, vận dụng các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Thành ủy vào điều kiện cụ thể của quận để lãnh đạo các tầng lớp nhân dân từng bước khắc phục hậu quả chiến, trhanh, xây dựng và phát triện kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng trên địa bàn quận trong giai đoạn này. 

Cuốn sách ra đời với mong muốn sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viện, các tầng lớp nhân dân trong quận hôm nay hiểu thêm chặng đường đã đi trong 30 năm qua và trở thành hành trang không thể thiếu để các thế hệ của Tân Bình mai sau tiếp bước trên con đường xây dựng và phát triển quận.

4. Võ Nguyên Giáp tiểu sử

Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử thuộc  Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam, do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật phát hành. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 9 chương:

Chương 1: Quê hương - Gia đình - Tuổi trẻ (1911-1939);

Chương 2: Xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến hành Cách mạng Tháng Tám (1940-1945);

Chương 3: Tham gia lãnh đạo củng cố chính quyền, giữ vững thành quả Cách mạng Tháng Tám và xây dựng Nhà nước Dân chủ nhân dân (1945-1946);

Chương 4: Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1947-1954);

Chương 5: Đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1954-1964);

Chương 6: Tham gia lãnh đạo xây dựng, bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1965-1975);

Chương 7: Hoạt động và cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và chấn hưng đất nước (1976-1991);

Chương 8: Những năm tháng cuối đời (1992-2013);

Chương 9: Chân dung một nhân cách văn hóa cao đẹp.

Qua đó, cung cấp cho bạn đọc các tư liệu nghiên cứu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một người cộng sản bản lĩnh, kiên trung, đã có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

5. 54 vị Hoàng Hậu Việt Nam

Cuốn sách "54 vị Hoàng hậu Việt Nam" do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành nhằm giới thiệu khái quát chân dung của 54 vị Hoàng hậu tiêu biểu trong số hàng trăm vị Hoàng hậu từ nhà Tiền Lý (Lý Nam Đế) với Hoàng hậu Đỗ Thị Khương đến nhà Nguyễn với vị hoàng hậu cuối cùng là Nam Phương, vợ vua Bảo Đại.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những tư liệu ngắn gọn được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ được chắt lọc từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Tuy giới thiệu về các vị hoàng hậu, nhưng cuốn sách đã điểm qua về bối cảnh lịch sử của triều đại mà vua chúa và hoàng hậu đã sống cũng như những cống hiến, công lao và cả những mặt hạn chế của họ, cung cấp một số chuyện tình, hôn nhân, vợ con của các vị vua chúa. Thông qua đó, nhiều câu chuyện tình "thâm cung bí sử" được tái hiện một cách khách quan, sinh động, vừa mang tính chất khảo cứu vừa mang tính chất gợi mở, cung cấp thông tin để chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu về các vương triều xưa mặc dù đã bị nhiều lớp bụi của thời gian che phủ.

Hy vọng "54 vị Hoàng hậu Việt Nam" sẽ đáp ứng phần nào yêu cầu tìm hiểu của bạn đọc về các vị hoàng hậu - các bậc mẫu nghi thiên hạ một thời ảnh hưởng tới các vương triều, có vị trí quan trọng ở chốn hậu cung và hơn nữa, họ đã có công sinh thành và dưỡng dục các vị hoàng đế đời kế tiếp - những người có vai trò to lớn trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

 

6. Mỹ Lai Việt Nam 1968 – Nhìn lại cuộc thảm sát

Hai tiếng “Mỹ Lai” giờ đây đã đồng nghĩa với những tội ác của lính Mỹ tại làng Sơn Mỹ, miền Nam Việt Nam vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Tháng 3 năm 2008, báo Vietnam Neos ở Hà Nội đã nhắc đến Mỹ Lai, nay là Sơn Mỹ khi mô tả những sự kiện đánh dấu 40 năm “Thảm sát Mỹ Lai”. Tuy nhiên , trên thực tế ngày hôm đó đã có đến bốn vụ thảm sát tại bốn thôn là Mỹ Lai 4, Mỹ Khê 4, Bình Tây và Bình Đông. Không ai có thể biết tỏ tường những gì đã xảy ra ở những nơi đó nếu không biết những gì xảy ra ở từng thôn.

Để nắm được tường tận những biến cố này, Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật phát hành là bản tường trình rất sinh động và chi tiết, đầy tính thuyết phục, bao quát và cũng rất ám ảnh. Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát của Howard Jones - Giáo sư nghiên cứu danh dự ngành Lịch sử tại Đại học Alabama, Mỹ - đã tái hiện vô cùng chi tiết và tỉ mỉ về diễn biến và hậu quả của cuộc thảm sát Mỹ Lai, đồng thời phân tích kỹ lưỡng phản ứng của các bên tham gia chiến dịch. Cuốn sách xứng đáng là tác phẩm tiêu biểu về một trong những sự kiện kinh hoàng nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Nội dung sách hoàn toàn dựa trên nghiên cứu tài liệu lưu trữ toàn diện, hồ sơ quân sự và các cuộc phỏng vấn sâu rộng với quân nhân Mỹ, Việt Nam cũng như những nạn nhân còn may mắn sống sót sau vụ thảm sát tàn bạo.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị