Thư viện Tân Bình - Giới thiệu sách Tháng 9 năm 2020

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9 – 2020

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020). Thư viện quận Tân Bình xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc các tựa sách sau:

1. Con đường thiên lý: Từ Bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử

Đúng 14 giờ ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, kết thúc hơn 80 năm nô lệ của chế độ thực dân Pháp, mở ra thời đại mới cho dân tộc Việt Nam, thời đại độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái.

Cuốn sách do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản nhằm tái hiện lại hành trình hoạt động cách mạng cảu chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1911 – 1945. Có lẽ, vào thời điểm bước chân lên con tàu Amiral Latouce Tréville, người thanh niên ấy cũng không thể ngờ rằng đó lại là một chuyến đi thế kỷ kéo dài tới 30 năm, chuyến đi mở ra một chương lịch sử hào hùng cho dân tộc ta, cho thế giới thuộc địa và cho tất cả những người bị áp bức. Ở phía cuối con đường Thiên lý ấy là những đồng bào lao khổ của Người đang đứng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử để nhận lấy quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được làm người.

2. 70 Năm mùa thu Cách mạng

Từ tháng Tám năm 1945, mùa Thu đối với người Việt Nam còn là mùa Thu Cách mạng. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vốc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản đã tái hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta từ khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời, trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua các cao trào. Qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.

3.  Những cội nguồn của Cách mạng tháng Tám

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng oai hùng đó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngón ngàn năm. Với thắng lợi ấy, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám dánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên trong đó sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 Về mặt quốc tế, đây là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc được coi là nhược tiểu lúc bấy giờ, đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tin thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và nhân dân châu Phi.

4. Họ đã làm nên thế kỷ

Bạn đọc sẽ gặp trong cuốn sách này hơn bốn mươi chân dung tiêu biểu của những người nước ngoài hơn một trăm năm qua đã đến Việt Nam hoặc đã tiếp xúc với người Việt ở nước họ. Đó là những nhân vật chính trị, quân sự quan trọng mà uy quyền đã tác động rất lớn đến tiến trình lịch sử Việt Nam, gây nên những biến cố không thể nào quên. Chính những trải nghiệm thực tế đã buộc họ phải thay đổi cách nhìn cũng như lựa chọn thái độ ứng xử đúng đắn hơn đối với đất nước ta.

Đó cũng là những người tuy là thành phần của bộ máy thuộc địa nhưng trong hoạt động văn hóa, khoa học của mình lại có công mang đến cho Việt Nam ánh sáng của một nền văn minh mới, một tinh thần nhân văn tiến bộ. Họ còn là những nhà khoa học, văn nhân, nghệ sĩ, những nhà du lịch văn hóa khi rời Việt Nam đã trở thành những người bạn, những tác giả đáng kính, phát hiện ra và giới thiệu với thế giới những giá trị của Việt Nam.

Những con người đó, dù ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, đều xứng đáng được nhìn nhận như những gương mặt sáng giá đã đi vào lịch sử Việt Nam. Tìm hiểu về cuộc đời và hoạt động của họ là dịp để người Việt hiểu hơn về người ngoại quốc,cũng là dịp để người ngoại quốc hiểu Việt Nam trong thời buổi hội nhập. Sách do nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh phát hành.

5. Những người hào kiệt

Cuốn sách “Những người hào kiệt” là tuyển tập các truyện và ký về anh hùng, dũng sĩ trong thời kỳ đánh Mỹ của tác giả Minh Khoa do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ xuất bản năm 2011.  Sách được chia thành hai phần:

  • Phần đầu, gồm 11 câu chuyện về các chiến công của các anh hùng dũng sĩ.
  • Phần hai, miêu tả lại đời lính, đời văn của tác giả cùng những bài viết nhận xét, bình luận của các nhà văn, nhà báo, các đồng nghiệp của tác giả.

Bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của một nhà báo, một chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, đại tá – nhà văn Minh Khoa đã mô tả khá đầy đủ bản chất dã man, hung  ác của quân xâm lược Mỹ và tay sai, đồng thời khắc họa thật sinh động cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường của đồng bào và chiến sĩ cả nước tại chiến trường miền Nam Việt Nam.

Có thể nói, “Những người hào kiệt” là một bản anh hùng ca cách mạng mà khi đọc tác phẩm, chúng ta càng thấy rõ giá trị của những hy sinh, cống hiến to lớn của biết bao thế hệ đi trước để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, mới cảm phục tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ và sức lao động sáng tạo tuyệt vời của các nhà văn quân đội để tạo nên những tác phẩm văn học có giá trị nghệ thuật, có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị