THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH - HỖ TRỢ XỬ LÝ  NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN CHO TỦ SÁCH CƠ SỞ PHƯỜNG 6 - NĂM 2022

HỖ TRỢ XỬ LÝ  NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

CHO TỦ SÁCH CƠ SỞ PHƯỜNG 6 - NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TVKHTH ngày 29/12/2021 của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố  về phát triển Mạng lưới thư viện Thành phố Thủ Đức và thư viện quận huyện năm 2022.

Sinh viên thực tập trường Đại học Sài Gòn phân loại, xử lý và nhập liệu sách

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình. Đồng thời tổ chức, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ Thư viện cho tủ sách cơ sở 15 phường định kỳ hàng năm trên địa bàn quận.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Phó chủ tịch Phường 6 tiếp nhận sổ mượn trả phục vụ bạn đọc

Ngày 13/5/2022 Thư viện quận Tân Bình phối hợp Thư viện quận 6, hướng dẫn, hỗ trợ tủ sách cơ sở phường 6 quận Tân Bình về công tác xử lý nghiệp vụ thư viện và sắp xếp lại kho sách cho đơn vị.

Hoàn thiện tủ sách cơ sở phường 6

Kết quả sau ba ngày thực hiện (từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 năm 2022): xử lý nghiệp vụ cho1.143 tài liệu, các đầu sách được cán bộ thư viện phân loại theo chủ đề, dán nhãn, xếp kho theo quy tắc phân lọai DDC 14; các tài liệu của đơn vị được quản lý qua file Exel và đượctheo dõi số lượt bạn đọc/lượt tài liệu qua sổ mượn – trả (hình thức truyền thống).

 

 

 

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị