THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH - ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ MẠNG XÃ HỘI ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CÁC VIDEO CLIP GIỚI THIỆU SÁCH THEO CHUYÊN ĐỀ HÀNG THÁNG

Những năm gần đây, thói quen đọc sách của một bộ phận trong xã hội đang chịu sự ảnh hưởng lớn của các phương tiện kỹ thuật số, cùng với sự ra đời của các trang mạng xã hội. Nhiều người trước đây có thói quen đọc sách in, nay đã thu hẹp dần, chuyển sang đọc, thu thập thông tin, tra cứu tài liệu trên các trang mạng. Từ đó đã làm cho lượng bạn đọc đến thư viện ngày càng ít.

Thực hiện mục tiêu chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt. Nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của thư viện và hình thành hệ thống thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ và sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ và sản phẩm thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Đầu năm 2022, thư viện quận Tân Bình đã thực hiện chuyển đổi số. Thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để tuyên truyền các video clip giới thiệu sách theo chuyên đề tại quận Tân Bình. Từ mô hình giới thiệu sách truyền thống bằng văn bản chữ sang mô hình giới thiệu sách bằng video clip có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI làm giọng đọc của người dẫn chương trình.

Giới thiệu sách bằng phương pháp truyền thống tại Thư viện - TT. VH-TT quận Tân Bình

Chuyên mục giới thiệu sách hay, sách mới hàng tháng của TT. VH-TT quận Tân Bình

Các video clip được xuất bản hàng tháng theo chuyên đề gắn liền với các ngày lễ, các sự kiện lớn trong tháng. Nội dung sách trong video được chọn lọc phù hợp với chủ đề. Đến nay đã đăng tải thành công và tuyên truyền phổ biến 10 Video clip giới thiệu sách. Mỗi số giới thiệu từ 3 – 5 nhan đề sách, thời lượng video từ 5 – 8 phút với dịnh dạng full HD 1080p.

Giới thiệu sách số tháng 7 và tháng 9 được đăng tải trên Fanpage của Thư viện Tân Bình

 

Việc chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách là một sản phẩm mới, đột phá của Thư viện quận Tân Bình trong năm nay nhằm phát triển xây dựng văn hóa đọc gần gũi, thiết thực, sinh động, trực quan đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài quận. Đồng thời là sợi dây kết nối sức mạnh tri thức, giữa thư viện quận Tân Bình với các Thư viện bạn để lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên cả nước. Đồng thời thu hút bạn đọc thường xuyên đến với thư viện để tìm hiểu và đọc những sách và tài liệu được giới thiệu trên video.

Có thể nói trước đây khi thực hiện việc giới thiệu sách theo kiểu truyền thống, thư viện hoàn toàn bị động trong việc thống kệ lượt xem, lượt đọc và cũng không hấp dẫn để thu hút bạn đọc tìm đến những tài liệu được giới thiệu (khoảng 5 bạn / ngày). Thì nay sau khi thực hiện việc ứng dụng trên lượng bạn đọc đến thư viện cũng như xem các sản phẩm giới thiệu sách tăng đáng kệ (từ 40-70 bạn / ngày).

Video giới thiệu sách được đăng tải và thống kê được lượt xem
 trên trang Youtube Thư viện Tân Bình

 

Ngoài ra việc áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện tuyên truyền các video clip giới thiệu sách trên mạng xã hội cũng được đơn vị đầu tư thực hiện như xây dựng trên trang Fanpage Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình; Fanpage  Thư viện quận Tân Bình; Website Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình, Website  Thư viện quận Tân Bình; Trang Youtube Thư viện quận Tân Bình.

          

Video giới thiệu sách được đăng tải trên website của Thư viện quận Tân Bình.

 

Đứng trước sự phát triển của xã hội, nhu cầu sách và bạn đọc đang đứng trước sự bùng nổ thông tin, đòi hỏi công tác thư viện, mạng lưới thư viện cần tiếp tục đổi mới, nghiên cứu phương pháp tiếp cận với bạn đọc sao cho hiệu quả, thu hút đông đảo lượng bạn đọc đến với hệ thống thư viện. Thư viện quận Tân Bình đã kịp thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả, mở rộng các hình thức phục vụ bạn đọc, đối tượng đọc sách và tra cứu thông tin.

Một số đường link dẫn đến video:

1. http://trungtamvanhoathethaotanbinh.vn/gioi-thieu-sach-hay--sach-moi.html

2. http://tanbinh.thuvientphcm.gov.vn/

3. https://www.facebook.com/TVQTB

4. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063550632323

5. https://www.youtube.com/channel/UCAfCv9vz883GL9O41gYhfRw/videos

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị