THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH - LUÂN CHUYỂN SÁCH PHỤC VỤ THEO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3/2023

Tiếp tục tích cực đẩy mạnh các hoạt động “Văn hoá đọc” rộng rãi trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các em học sinh, sinh viên, đoàn viên tại cơ sở, các phòng ban, trường học trên địa bàn quận Tân Bình (tại UBND Phường 5, UBND Phường 7, UBND Phường 8, UBND Phường 12, UBND Quận).

Thư viện Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận đã phối hợp với các đơn vị Phòng Văn hoá - Thông tin quận, UBND Phường 5, Phường 8, Phường 12, Phường 7 luân chuyển hơn 1.000 tài liệu trưng bày, triển lãm sách và được tổ chức lồng ghép trưng bày cùng các hình ảnh hoạt động thực tế của các đơn vị nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trong tháng 3 như: “Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” (20/3); Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tại Phường 12. 

Một số hình ảnh của chuỗi hoạt động trong đợt 1:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị