THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH - TỔ CHỨC CHẤM TUYỂN CHỌN BÀI CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” LẦN V - VÒNG SƠ KHẢO NĂM 2023

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Văn hoá -Thể thao và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tân Bình phối hợp tổ chức chấm tuyển chọn bài Cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc” lần V - Vòng sơ khảo cấp Quận năm 2023 tại Thư viện quận Tân Bình, TP.HCM.

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện đến các trường học tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Tân Bình (theo Kế hoạch số 22/KH-VHTT-GĐĐT ngày 10/5/023 của Trung tâm Văn hoá -Thể thao và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tân Bình). Kết quả có 44 đơn vị trên 389 bài tham gia với 03 đề tài theo yêu cầu của Ban tổ chức. Trong đó: Khối tiểu học: có 27 đơn vị/212 bài và khối trung học cơ sở: có 17 đơn vị/277 bài dự thi. Số lượng các bài dự thi gửi về được Ban tổ chức Quận tổng hợp và mời Ban giám khảo Thành phố có: Cô Trương Huỳnh Như Trân - Đại diện Hội đồng BGK Thành phố về chấm, tuyển chọn lại các bài đạt chất lượng cao ở vòng Sơ khảo.

Kết quả: có 30 bài được tuyển chọn đại diện quận Tân Bình, gửi dự thi vòng chung khảo cấp Thành phố cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” lần V năm 2023. Trong đó, có 27 bài thực hiện dưới hình thức viết và vẽ tranh theo sách trên giấy và 03 video clip.

 Một số hình ảnh liên quan:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị