Dự án “Thư viện thông minh lưu động” phục vụ đợt 01 / 2020 tại các Trường tiểu học trên địa bàn Quận Tân Bình - Tp.HCM

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2976/KHLT-VHTT-GD ĐT, ngày 21/6/2016 của Sở Văn hóa -Thể dục và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Thư viện và đẩy mạnh các hoạt động Giáo dục, học tập suốt đời trong các Thư viện giai đoạn 2016-2020.

Thư viện Tân Bình trực thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tân Bình phối hợp với Thư viện KHTH Thành Phố thực hiện dự án “Thư viện thông minh lưu động” phục vụ đợt 01/2020 tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình - Tp.HCM

https://f26-zpg.zdn.vn/6587241289769264725/1fdaba3f444ebc10e55f.jpg
Điểm phục thư viện thông minh lưu động tại Trường Tiểu học Yên Thế

Với mong muốn tạo thói quen đọc sách cũng như khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong các đơn vị trường học. Góp phần nâng cao nhận thức, giúp các em học sinh hiểu hơn về tầm quan trọng của sách viết, về ý nghĩa của việc đọc sách, về kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục về đạo đức con người.

Ngoài việc đọc sách, các em còn tham gia các hoạt động thực hành trải nghiệm, cảm nhận, khám phá & sáng tạo các sản phẩm do chính mắt quan sát, và chính tay của các em chạm làm các hoạt động như sau:

Hoạt động đọc sách tại điểm phục vụ trường Tiểu học Thân Nhân Trung

https://b.f5.photo.talk.zdn.vn/2672656058095034904/7529919840eeb8b0e1ff.jpg
Các em học sinh trường Phạm Văn Hai làm sản phẩm khoa học vui “Chim thăng bằng”

Thực hành lắp rắp mô hình robotics tại điểm phục vụ trường Thân Nhân Trung

https://f28-zpg.zdn.vn/2772038563567204313/3ef26254b825407b1934.jpg

Buổi chiếu phim tài liệu khoa học tại trường tiểu học Yên Thế

Dự án “Thư viện thông minh lưu động” triển khai tại 3 trường Tiểu học Yên Thế, Thân Nhân Trung và Phạm Văn Hai trong 3 ngày 14,15,16/1/2020 đã tạo được tiếng vang lớn trong công tác phát triển văn hóa đọc tại địa phương cũng như trên phạm vi cả nước.

Một số hình ảnh liên quan:

https://b.f6.photo.talk.zdn.vn/8126510864599268857/b3f34b5b6f2b9775ce3a.jpg

https://b.f6.photo.talk.zdn.vn/1041944645717721955/929b26cd02bdfae3a3ac.jpg

https://b.f4.photo.talk.zdn.vn/1636262534469188781/3741c8d419a2e1fcb8b3.jpg

https://b.f1.photo.talk.zdn.vn/320818144107934278/5984d7a501d3f98da0c2.jpg

https://f8.photo.talk.zdn.vn/3177374201877619717/24c572837ff387addee2.jpg

https://f12.photo.talk.zdn.vn/7796822046149204218/0c7de507e87710294966.jpg

https://f16.photo.talk.zdn.vn/3622229326902737177/09b331c43cb4c4ea9da5.jpg

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị