THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH – TỔ CHỨC PHỤC VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2024 VỚI CHỦ ĐỀ “HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH”

     Nhằm tăng cường công tác truyền thông, phát huy đồng thời vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường gắn với định hướng hệ giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình; khơi dậy ý thức, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của từng cá nhân; bồi đắp lòng yêu nước, tự hào bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng trên địa bàn quận Tân Bình.

     Sáng ngày 11/03/2024, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024, chương trình triển lãm tranh ảnh và sách chủ đề “Hạnh phúc Gia đình” do Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình thực hiện.

Thư viện quận Tân Bình phục vụ trưng bày, triển lãm giới thiệu đến bạn đọc 500 tựa sách được chia làm 5 nhóm nội dung sau:

  • Chính sách, pháp luật về gia đình;
  • Gia đình Việt Nam: truyền thống, quá khứ, hiện tại, tương lai và định hướng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững;
  • Bạo lực gia đình - nhận thức và phòng, chống;
  • Các tác phẩm về đề tài gia đình, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc trong cuộc sống;
  • Kiến thức, kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Chương trình triển lãm được tổ chức từ ngày 11/03 đến hết ngày 16/03/2024 tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh và triển lãm lưu động tại các trường học, khu dân cư trên địa bàn 15 phường, quận Tân Bình.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

 

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị