QUẬN TÂN BÌNH - CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI VÒNG SƠ KHẢO CẤP QUẬN HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XXVII NĂM HỌC 2023 - 2024

Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXVII năm học 2023-2024 tại Quận Tân Bình, năm nay đã thu hút 71 đơn vị trường học với 2.050 tranh tham dự gồm ba thể loại: tranh vẽ A3; tranh thiết kế Bìa sách và tranh trên khung vải bố của 03 khối Mầm non, khối Tiểu học và khối Trung học cơ sở trên địa bàn Quận:

 -  Số lượng Tranh A3 Ban tổ chức tiếp nhận 1.762 tác phẩm của 71 đơn vị của ba khối trường học trên địa bàn Quận: Khối trường Mầm non (bảng A): có 25 đơn vị (447 tác phẩm); Khối tiểu học (bảng B): có 29 đơn vị (942 tác phẩm) và khối Trung học cơ sở (bảng C): có 17 đơn vị (373 tác phẩm).

 -  Số lượng Tranh thiết kế bìa sách Ban tổ chức tiếp nhận 249 tác phẩm của 26 đơn vị trường học thuộc hai khối tiểu học và Trung học cơ sở tham gia: Khối tiểu học có 13 đơn vị (116 tác phẩm) và khối Trung học cơ sở có 13 đơn vị (133 tác phẩm).

 -  Số lượng Tranh khung vải bố Ban tổ chức tiếp nhận 39 tác phẩm của 25 đơn vị trường học thuộc hai khối tiểu học và Trung học cơ sở tham gia: Khối tiểu học có 15 đơn vị (24 tác phẩm) và khối Trung học cơ sở có 9 đơn vị (15 tác phẩm).

=> Kết quả: có 142 giải (gồm Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Phong trào) dành cho các thí sinh tham gia có tác phẩm đạt chất lượng tốt tại Vòng sơ khảo cấp Quận và được tuyển chọn tham dự vào Vòng Chung kết cấp Thành phố (danh sách kết quả sẽ được BTC gửi đến các trường thông báo cụ thể).

Thay mặt Ban tổ chức, xin chúc mừng các thí sinh xuất sắc đạt giải tại Vòng sơ khảo cấp Quận.

Sau đây là các tác phẩm đoạt giải:

Thư viện Quận Tân Bình

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị