THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2024

Thực hiện Kế hoạch số 141/KHPH ban hành ngày 8 tháng 3 năm 2024. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ủy ban nhân dân Phường 5, Ủy ban nhân dân Phường 9, Ủy ban nhân dân Phường 13 và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024 trên địa bàn quận Tân Bình

Nhằm tăng cường công tác truyền thông, phát huy đồng thời vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường gắn với định hướng hệ giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình; khơi dậy ý thức, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của từng cá nhân; bồi đắp lòng yêu nước, tự hào bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng trên địa bàn quận Tân Bình.

Triển lãm 50 tranh, ảnh và 500 bản sách lưu động do Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình và các đơn vị liên quan thực hiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2024, chủ đề “Hạnh phúc gia đình”.

Thư viện quận Tân Bình phục vụ trưng bày, triển lãm giới thiệu đến bạn đọc 500 tựa sách được chia làm 5 nhóm nội dung sau:

  • Chính sách, pháp luật về gia đình;
  • Gia đình Việt Nam: truyền thống, quá khứ, hiện tại, tương lai và định hướng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững;
  • Bạo lực gia đình - nhận thức và phòng, chống;
  • Các tác phẩm về đề tài gia đình, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc trong cuộc sống;
  • Kiến thức, kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Thời gian tổ chức từ ngày 08/3/2024 đến hết ngày 31/3/2024 với lịch trình như sau:

  • Ngày 08/3/2024 đến hết ngày 13/3/2024 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Phường 13, quận Tân Bình);
  • Ngày 14/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024 tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (Phường 9, quận Tân Bình) và trên địa bàn Phường 9;
  • Ngày 18/3/2024 đến hết ngày 25/3/2024 tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (Phường 5, quận Tân Bình) và trên địa bàn Phường 5;
  • Ngày 25/3 đến hết ngày 31/3/2024 tại Chung cư Carrilon Hoàng Hoa Thám (Phường 13, quận Tân Bình) và trên địa bàn Phường 13.

Một số hình ảnh diễn ra xuyên suốt hoạt động:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị