THƯ VIỆN QUẬN TÂN BÌNH - TỔ CHỨC TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM SÁCH, TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG

Thư viện Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đã phối hợp với các đơn vị: UBND phường 4, phường 9, phường 12, phường 7, phường 14, phường 6 tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường.

 Thời gian thực hiện từ ngày 12/3/2024 đến hết ngày 24/3/2024 với lịch trình như sau:

  • Ngày 13/3/2024 đến 14/3/2024 tại Hội trường UBND phường 4
  • Ngày 14/3/2024 đến hết ngày 15/3/2024 tại Hội trường UBND phường 9
  • Ngày 16/3/2024 đến 18/3/2024 tại Hội trường UBND phường 1
  • Ngày 19/3 đến 20/3/2024 tại trường Mầm Non 12, phường 12
  • Ngày 21/3 đến 22/3/2024 tại Hội trường UBND phường 7
  • Ngày 21/3 đến 22/3/2024 tại Hội trường UBND phường 14
  • Ngày 22/3 đến 23/3/2024 tại Hội trường UBND phường 6

Chúc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh diễn ra xuyên suốt hoạt động:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị