Thứ sáu, 24 Tháng năm, 2024
  • TRIỂN LÃM “DẤU ẤN ĐIỆN BIÊN TRONG ĐIỆN ẢNH” 2024-05-17 09:01:00 - 2024-05-30 09:01:00 Địa điểm : Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2024) . Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Dấu ấn Điện Biên trong Điện ảnh”.
    TRIỂN LÃM “DẤU ẤN ĐIỆN BIÊN TRONG ĐIỆN ẢNH”