Thứ tư, 31 Tháng năm, 2023
  • KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH "HÈ VUI CÙNG THƯ VIỆN" 2023-05-31 00:00:00 - 2023-05-31 00:00:00 Địa điểm : Phòng Đọc Thiếu nhi Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và khai mạc chương trình "Hè vui cùng Thư viện 2023", Phòng Đọc Thiếu nhi - S.hub Kids tổ chức chương trình đặc biệt dành cho các bạn thiếu nhi vào ngày 31/5/2023.
    KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH
  • CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI LẦN 2 NĂM 2023 2023-05-08 08:00:00 - 2023-06-29 17:00:00 Địa điểm : Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Thư viện Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp với Thư viện Tỉnh Đồng Tháp, Thư viện Công an TP. HCM và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM triển khai cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim tôi” (lần 2) năm 2023.
    CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI LẦN 2 NĂM 2023