Thứ hai, 25 Tháng giêng, 2021
  • THƯ NGỎ 2021-01-20 00:00:00 - 2021-02-05 00:00:00 Địa điểm : Về việc mời Tình nguyện viên/ Cộng tác viên tham gia hoạt động hướng dẫn STEM cho học sinh cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp
    THƯ NGỎ
  • CHUYÊN ĐỀ: "QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ" 2021-01-21 00:00:00 - 2021-01-25 00:00:00 Địa điểm : Nhân kỷ niệm ngày Cộng hòa Ấn Độ lần thứ 72, Thư Viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề
    CHUYÊN ĐỀ: